Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus


 

COVID-19 Hub

neeg zov me nyuam
Txais Tos txais tos

COVID-19 Kawm Hub

 

 

 

Koj mam li nrhiav no

Kawm, Kev Pab, Txhawb, Kev Txhawb Xeeb Thiab Ntau Dua

puv nkaus

Qeeb zog
kawm

Tsev kawm ntawv nruab nrab
kawm

High School
kawm

kawm
qauv

NPOG
Khaub hlab ntsws

 

 

 

Cov Tsev Kawm Ntawv Muaj Kev Ruaj Ntseg

Cov Txheej Txheem Kev Txheej Txheem

Tag lawm no rau koj

Tseem muaj sia nyob rau lub xyoo kawm ntawv ua ke

Tub ntxhais kawm ntawv uas sawv ntsug hauv lub gym

Khoom Noj Khoom Haus Rau Tsev Kawm Ntawv lossis Tom Tsev

Chav uas siv tshuab tshuab

Qhia
tsis hnov lus

Txhawj xeeb txog ib tug me nyuam

Koj puas yog koj
Mob

Tau
Menyuam yaus